Умови прийому на навчання та правила внутрішнього розпорядку для відвідувачів Дитячо-юнацької спортивної школи Дерюгіних

 Мета правил: створення більш комфортних та безпечних умов для отримання послуг спортивної                                  та фізкультурно-оздоровчої спрямованості.

 Завдання: сприяти формуванню свідомого  відношенню до учбово-тренувального процесу,                                          укріплення внутрішньої дісціпліни; організації навчання на високому методичному рівні,                                                поліпшення якості навчально-тренувального процесу.

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку (надалі Правила) є єдиними для всіх відвідувачів дитячо-                                  юнацької спортивної школи Дерюгіних (надалі Школа).

1.2. Школа призначена для проведення тренувальних занять, зборів, спортивних та масових                                       заходів.

1.3. Режим роботи Школи: щоденно с 09.00 до 19.00. Адміністрація залишає за собою право                                     наголошувати протягом  року про неробочі, святкові, санітарні дні.

1.4. Заняття проходять згідно розкладу, який затверджено тренерською радою, адміністрація                                     має право вносити зміни у поточний розклад в разі необхідності. Інформація про зміни у                                             розкладі заздалегідь  доводяться до  гімнасток та батькiв.

1.5.  Адміністрація не несе відповідальності за цінні речі, гроші, документи, яке були залишені без нагляду.

1.6.  У випадку проведення в спортивних залах школи заходів та  змагань, доступ та можливість використовувати      ці приміщення може бути обмеженою.

1.7.  У випадку проведення змагань в школі, тренування можуть бути перенесені або скасовані. У випадку проведення своїх змагань, тренування можуть відмінятися під час проведення цих змагань.

1.8.   Відвідувачам необхідно ознайомитися з діючими правилами до користування послугами Школи.

1.9.   Відвідувачу може бути вiдмовлено у доступі  до вiдвiдування спортивних занять по наступним причинам: наявність  симптомів вірусних, інфекційних та інших захворювань, відсутність спортивної форми. А також при систематичній поганій поведінці дитини на заняттях.

1.10. Теперішні правила можуть бути змінені та доповнені

2.    Умови прийому

2.1. Кількість  місць для кожного року прийому дітей  визначається планом комплектування, затвердженим тренерською радою згідно  стратегiчного плану розвитку Школи.

2.2. Зарахування дітей до Школи здійснюється  щорічно у серпні  місяці:

- у групи початкової підготовки на підставі результатiв перегляду дітей тренерами;

- у начально-тренувальні групи на підставі контрольно-перевідних змагань.

2.3. Добір дітей може проводитися протягом року  при наявності вільних місць.

2.4. Перегляди дітей у групи початкової підготовки (надалі – ПП) проводяться щорічно з липня місяці поточного  року.

2.5. Затвердження  складу груп ПП проводиться до 01 вересня поточного року.

2.6. Зараховуються до Школи дівчатка віком від 5 років, якi не мають медичних застережень для занять художньою гімнастикою.

2.7. Для зарахування  дитини до Школи необхідно надати слідуючі  документи:

- заяву батьків за  формою 

- копію свідоцтва  про народження  дитини;

- довідка від лікаря про дозвіл  займатися  художньою гімнастикою;

- копія медичного страхового поліса.

3.   Умови переводу

3.1. Перевод гімнасток, які займаються у групах  ПП, здійснюється шляхом виконання програми, яка затверджена тренерською радою.

3.2. Для переводу дівчат на слідуючи етапи навчання  (у групи ПБП – попередньої базової підготовки,  СБП – спеціалізованої базової підготовки, ПВД – підготовки до вищих досягнень) щорічно проводяться контрольно-переводні нормативи та змагання.

3.3. У групи спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень зараховуються гімнастки, які показали гарні результати на змаганнях – Чемпіонат України, Кубок України, обласні Чемпіонати та місцеві Чемпіонати.

4.     Умови відрахування

4.1. Гімнастка може  бути відрахована зі Школи:

- за особистим бажанням;

- у зв’язку з переводом у інший  навчально-спортивний заклад;

- за систематичні пропуски навчально-тренувальних занять більше 40% протягом одного місяця без поважної причини;

- за порушення правил внутрішнього розпорядку Школи, у тому числі за погану поведінку на заняттях;

- за не виконання нормативних показників загальної та  спеціальної фізичної підготовки;

- у зв’язку з неможливістю займатися гімнастикою за медичними показниками;

- за виявлення  неповаги до інших гiмнасток, тренерів-викладачів, іншого персоналу Школи;

- за здійснення  протиправних дій, грубі та неодноразові порушення правил поведінки в Школі;

- за недбале відношення до майна  навчально-спортивного закладу;

- за недотримання  лікарського догляду, не проходження у  встановленому порядку поглибленого медичного та комплексного обстежень;

4.2. Відрахування гімнастки здійснюється  на підставі рішення тренерської ради Школи, за заявою ученицi або тренера-викладача з  поясненням причини вибуття.

4.3. Відрахування може здійснюватися на всіх етапах підготовки протягом  навчального року.

4.4. Відновлення  гімнастки до Школи здійснюється на підставі заяви батьків за рішенням тренерської ради.

5. Права гімнасток

Гімнастки мають право:

5.1. Займатися в гімнастичних залах, користуватися технічними засобами, інвентарем, спортивним обладнанням, спорудами  у встановленому порядку.

5.2. Отримувати консультації  та  практичну допомогу тренерів, а також інших співробітників Школи.

5.3. Відвідувати спортивні та масові заходи Школи.

5.4. Приймати участь  у змаганнях, у разі  якщо є  рішення  тренерської ради, що гімнастка до них готова і якщо участь даної категорії гімнасток передбачено Положенням про змагання.

5.5. Після занять  використовувати  душові.

6. Обов’язки  гімнасток

Гімнастки зобов’язані:

6.1. Підтримувати чистоту та порядок у приміщенні  Школи.

6.2. Дбайливо ставитися до майна, обладнання та пристосувань Школи

6.3. Шанобливо ставитися один до одного, тренерам і всьому персоналу Школи.

6.4. Дотримуватися правил особистої гігієни, чистоти та охайностi в одязі, змінному взутті.

6.5. Дотримуватися правил техніки безпеки, вимог інструкцій, що визначають правила поведінки в спортивному залі, душових, роздягальнях і інших приміщеннях Школи.
6.6. Дотримуватися цих правил внутрішнього розпорядку для відвідувачів.

7. Правила відвідування занять для гімнасток

7.1. Гiмнастки повиннi мати при собі змінне взуття. У будівлі Школи дозволяється ходити тільки в чистому змінному взутті.

7.2. Верхній одяг гімнастки в Школі повинні розміщувати на гардеробних вішалках, вуличне взуття (в пакетах) в осередках для взуття.

7.3. Проходити в роздягальні можна тільки у змінному взутті. Переодягнувшись  свій одяг потрiбно залишати в призначених для зберігання кабінках і входити в зал в спортивній формі, підібравши волосся і знявши всі прикраси.

7.4. При вході в зал змінне взуття знімається і ставиться на призначені для її зберігання полки.

7.5. Під час тренувань дотримуватися дистанції між собою і іншими.

7.6. Під час роботи в хореографічних залах не заважати іншим дівчаткам, контролювати виконання техніки своїх рухів.

7.7.  Не виконувати складні вправи без консультації, страховки і команди тренера.
7.8. При поганому самопочутті припинити тренування, довести до відома тренера, по можливості звернутися до лікаря.
7.9. Під час тренувань необхідно звести розмови до мінімуму.
7.10. Після закінчення тренування необхідно повернути спортивний інвентар в спеціально відведені для цього місця.
7.11. Під час тренувань не користуватися мобільними телефонами.
7.12. Після закінчення занять гімнастка забирає свої речі і залишає будівлю Школи.

8. У Школі гімнасткам забороняється:

8.1. Йти із зайняття, не попередивши тренера.

8.2. Входити в службові приміщення, до яких відносяться кабінети, технічні приміщення, самостійно регулювати будь-яке інженерно-технічне устаткування.

8.3. Приносити вибухонебезпечні, пожежонебезпечні, токсичні речовини, скляні, різальні, такі, що колють предмети, а також жуйки і інші предмети, що бруднять.

8.4. Проходити в роздягальні, душові і спортивні зали у верхньому одязі і вуличному взутті.

8.5. Штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

8.6. Приймати їжу і напої в спортивних залах, роздягальнях.

8.7. Залишати речі в шафках після закінчення зайняття.

8.8. Користуватися в залі парфюмом або дезодорантами.

8.9. Ходити з напоями по роздягальні, сходам, залам.

9.     Правила відвідування для батьків

9.1. Слід приводити дитину за 10-15 хвилин до тренування.

9.2. Батьки при вході в Школу повинні надіти чисті бахіли, заздалегідь ретельно витерши ноги.

9.3. У роздягальні можна заходити тільки батькам перволіток, в змінному взутті, або без взуття.

9.4.Заходити в роздягальню у вуличному взутті, навіть у бахілах категорично забороняється.

9.5. Щоб уникнути скупчення людей в цілях пожежної безпеки не слід чекати дитини в приміщенні школи.

9.6. Якщо ви знаходитеся в приміщенні, не слід голосно розмовляти по телефону, або з іншими батьками.

9.7. Під час очікування початку зайняття, слід дотримуватися тиші, не дозволяти дітям бігати, шуміти. Важливо пам'ятати, що в цей час йде зайняття з іншими дітьми.

9.8. Знайдені чужі речі здавати адміністраторові.

9.9. Щоб уникнути плутанини одяг і взуття маленьких дітей промаркувати, щоб дитина знала свої речі.